Ön jelenleg szemöldök: (hu) Home > Mariahilf > Lelkiség
Lelkiség

Salve Regina
Irgalmas Szűzanyánk, királynőnk üdvöz légy, áldunk téged, élet, édesség reménység.
Kik Éva bűnéért száműzésben élünk, e siralomvölgyből könnyek között kérünk. Légy kegyes szószólónk, fordítsd felénk szemed, s mutasd meg majd nékünk áldott Egyszülötted, ó irgalmas, édes, kegyes Szűz Mária!

Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

Sub tuum praesidium
Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket
Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.