W tej chwili przeglądasz: Home > Mariahilf > Historia
Historia

Marquard barone di Schwendi

Miasto biskupie Passau jest od dawna centrum życia religijnego dla Bawarii i Austrii. W 1611 r. biskup arcyksiążę Leopold przeniósł z Austrii do swego miasta rezydencjalnego obraz Matki Bożej z czule obejmującym ją Dzieciątkiem, dzieło Łucasza Cranacha starszego, jednego z najwybitniejszych malarzy niemieckich, wykonane zapewne po roku 1537.

Znakomite malowidło spodobało się dziekanowi katedry w Passau, Margrabiemu baronowi von Schwendi. Dlatego polecił wykonać dla siebie dwie kopie i jedną z nich umieścił w drewnianej kaplicy na terenie swego ogrodu u stóp dzisiejszej góry Mariahilf. Po serii objawień Matki Bożej zdecydował się w 1622 r. przenieść kaplicę z obrazem na górę i udostępnić ją dla wszystkich wiernych. Ze względu na duży napływ pielgrzymów musiał on już w 1624 r. rozpocząć budowę kościoła, która trwała do 1627 r. Budowniczym był mistrz Francesco Garbanino, zapewne z kręgu artystów messyńskich, którzy wtedy przynosili do Bawarii barokową sztukę. Ten nowy kościół szybko stał się ulubionym sanktuarium, które od 1631 r. było obsługiwane przez kapucynów z sąsiedniego hospicjum i z klasztoru w Passau. Oni to uczynili Mariahilf centrum pielgrzymkowym dla środkowej i południowo-wschodniej Europy, zwłaszcza – dzięki wzywaniu Matki Bożej pod tym imieniem podczas odsieczy Wiedeńskiej w 1683 r.

Mariahilf stała się istotną częścią kwitnącego kultu maryjnego okresu baroku. Powstały setki siostrzanych sanktuariów, przede wszystkim Amberg/Oberpfalz (Górny Palatynat), Innsbruck (tam znajduje się oryginał obrazu M.B. Łukasza Cranacha), Wiedeń i Monachium.

Mimo, że wezwanie “Mariahilf” (Maryjo pomóż!) w czasie obrony przed nawałnicą turecką szczególnie często było używane a także Marcus Aviano, kapucyński kaznodzieja ludowy, oddał tę batalię pod jej opiekę, takie zwracanie się do Matki Bożej zawsze pozostało nacechowane problemami ludzkiej egzystencji. Potwierdzają to niezliczone relacje o cudach, wota i pieśni, które zostały spisane przez Prokop z Templin, poety maryjnego Zakonu Kapucynów. Stąd ludzie wszystkich warstw społecznych i z różnych regionów, w licznych grupach pielgrzymowały do Mariahilf, do czasu aż po upływie półtora wieku (150 lat) w okresie oświecenia i sekularyzacji, kiedy to pielgrzymki zostały ograniczone, a w końcu praktycznie zlikwidowane.

Immagini votive

Duch katolickiej reformy w Bawarii mógł – po upływie 30-tu lat (od 1830) ponownie ożywić pielgrzymki, ale zasadniczo tylko pielgrzymki z diecezji Passau i z pobliskiej Austrii. Do dziś przybywają regularnie pielgrzymki i procesje do Mariahilf.